Thay đổi đường dẫn upload Media khi cài WordPress 3.5 trở lên.

WordPress 3.5 cập nhật nhiều tính năng mới, giao diện Admin được chăm chút đẹp và chuyên nghiệp hơn nhưg phần điều chỉnh đường dẫn Media cho upload thì đã bị loại bỏ khỏi Menu Settings Mặc định Settings -> Media trong WordPress của bạn mặc định là thư mục wp-content/. Để điểu chỉnh đường dẫn […]