Cấu hình DNS cho tên miền khi sử dụng Blogger

Posted Posted by imsvietnam in Tên miền     Comments No comments
Oct
25

Hướng dẫn cấu hình DNS cho tên miền khi sử dụng Blogger với việc sử dụng tên miền riêng cho Blogger qua DNS trung gian.

Blogger là hệ thống dành cho các bloger trên toàn thế giới, với việc tạo cho người dùng Sub domain dạng subdomain.blogger.com nhưng vẫn mở ra cho người dùng thích có một tên miền riêng.

Để cấu hình DNS Blogger bạn cần Login vào tài khoản và chọn sử dụng tên miền riêng

Thêm tên miền vào Blogger

Thêm tên miền vào Blogger

Hướng dẫn cấu hình DNS tên miền vào Blogger

Hướng dẫn cấu hình DNS tên miền vào Blogger

Hướng dẫn cấu hình DNS tên miền vào Blogger

Hướng dẫn cấu hình DNS tên miền vào Blogger

Trên RECORD DNS bạn cần thực hiện theo các bước sau:

www   CNAME   ghs.google.com

domaincuaban.com      A      216.239.32.21
domaincuaban.com      A      216.239.34.21
domaincuaban.com      A      216.239.36.21
domaincuaban.com      A      216.239.38.21

Bạn có thể thêm Record A nếu trường hợp bị nhà mạng chặn (update 01/2013)

domaincuaban.com      A      173.194.72.121

domaincuaban.com      A      64.233.183.121

Có thể PING ghs.google.com để có IP mới và chính xác nhất

Thời gian cập nhật nhanh hay chậm tùy DNS của bạn đang sử dụng.

Cấu hình DNS Blogger

Cấu hình DNS Blogger trong việc chuyển hướng tên miền từ không www đến có www

 

 

Post comment