Cấu hình Cname MX Google Apps cho domain

Posted Posted by imsvietnam in Google     Comments No comments
Aug
18

Hướng dẫn cấu hình Google Apps cho domain để gửi nhận email nhanh và tốt nhất hiện nay từ Google.

CNAME domain

mail.domain.com CNAME ghs.googlehosted.com.

MX cho Email

1 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
10 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.
10 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.

Post comment