Chuyển hướng tên miền Redirecting www to non-www sử dụng .htaccess

Posted Posted by imsvietnam in SEO căn bản     Comments No comments
Feb
7

Redirecting www to non-www sử dụng .htaccess một trong những bước của tối ưu hóa SEO tăng xếp hạng trong Google, hướng dẫn giúp bạn tránh được việc trùng lập nội dung khi website có www và không www.

Khi bạn sử dụng Apache trên máy chủ Linux được hỗ trợ mod_rewrite dùng để viết lại URL ngắn gọn dễ nhớ, thuận tiện gọn gàng và Google sẽ đánh giá cao việc này theo tiêu chuẩn URL Friendly thân thiện với người dùng.

Một số người thích sử dụng www.imsvietnam.com, nhưng một số người thích imsvietnam.com ngắn hơn. Không thực sự là một đúng hay sai để làm điều đó, nhưng bất cứ điều gì bạn chọn, bạn có thể chắc chắn rằng tất cả các khách truy cập của bạn được gửi đến cùng một nơi. Với một vài quy tắc đơn giản trên máy chủ, bạn có thể chọn từ non www  sang www, hoặc chuyển hướng từ www không www.

Redirect www to non-www:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.imsvietnam.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://imsvietnam.com/$1 [L,R=301]

Redirect non-www to www:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^imsvietnam.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.imsvietnam.com/$1 [L,R=301]

Nếu bạn đã có một tập tin có tên. Htaccess trên website của bạn, bạn có thể thêm vào nó. Nếu không, tạo ra một files tên .htaccess trong thư mục của tên miền. Thêm một trong các quy tắc sau đây và lưu lại. Thay thế imsvietnam.com với tên miền của bạn.

Cho tên miền cấp 1

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.com
RewriteRule (.*) http://www.domain.com/$1 [R=301,L]

Cho tên miền cấp 2

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.co.uk
RewriteRule (.*) http://www.domain.co.uk/$1 [R=301,L]

 

Cập nhập file .htacess 2014, cách này ngắn gọn và không đụng trong 1 số trường hợp code bạn re-write hơi đặc biệt

Here are the rules to redirect a www URL to no-www:

#########################
# redirect www to no-www
#########################

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.+) [NC]
RewriteRule ^(.*) http://%1/$1 [R=301,NE,L]
Here are the rules to redirect a no-www URL to www:

#########################
# redirect no-www to www
#########################

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?!www.)(.+) [NC]
RewriteRule ^(.*) http://www.%1/$1 [R=301,NE,L]
Note that I used NE flag to prevent apache from escaping the query string. Without this flag, apache will change the requested URL https://www.imsvietnam.com/?htacess to http://www.example.com/?htacess

Tổng hợp viết bởi iMS Vietnam

 

 

Post comment