EveryDNS tiếp tục gia hạn thêm thời gian đóng cửa dịch vụ DNS miễn phí

Posted Posted by imsvietnam in Tên miền     Comments No comments
Aug
30

Thông báo kéo dài hoạt động EveryDNS cho tới ngày 09/09/2011 cho các quản trị viên tiếp tục di chuyền DNS miễn phí của EveryDNS sang DynDNS hay những dịch vụ cung cấp DNS miễn phí khác. Nhưng đó chưa hẳn là tin vui hồi sinh cho dịch vụ DNS này.

Việc kéo dài này giúp cho các quản trị viên có thêm thời gian để di chuyển DNS đến một nơi thích hợp cho các chủ nhân website, EveryDNS tuy không đóng cửa đột ngột so với thông báo trước đó 90 ngày.

Nhưng việc kéo dài cho đến ngày 09/09/2011 không phải là thời gian hoạt động sẽ là 100%, mà sẽ là việc tắt dịch vụ DNS này tăng theo thời gian từ 1g, 3giờ, 6giờ, 12g và tắt hẳn theo thông báo từ trang chủ EveryDNS

August 29th 14:00 – 15:00 UTC – 1 hour
August 30th 14:00 – 17:00 UTC – 3 hours
September 1st 14:00 – 20:00 UTC – 6 hours
September 6th 14:00 – 24:00 UTC – 10 hours
September 7th 14:00 UTC – Sept 8th 14:00 UTC – 24 hours
September 9th 14:00 UTC – EditDNS and EveryDNS services retired

Do đó các nhà quản trị website hãy nhanh chóng di chuyển DNS đến các dịch vụ ổn định và phù hợp với khả năng kinh tế của mình nếu chưa nhận được email hay thông báo từ trang chủ của EveryDNS.

Viết bởi iMS Vietnam

Post comment