Tên miền .VN và .COM.VN do VNNIC cấp phát từ ngày 27-05-2010 đến ngày 31-05-2010

Danh sách các tên miền .VN và .COM.VN do VNNIC cấp phát từ ngày 27-05-2010 đến ngày 31-05-2010 STT           Tên miền               Ngày cấp                         Tên đơn vị chủ quản 1     15s.vn     31-05-2010     Ông Nguyễn Đức Bình 2     2style.com.vn     31-05-2010     Ông […]

Tên miền .VN và .COM.VN do VNNIC cấp phát từ ngày 20-05-2010 đến ngày 26-05-2010

STT Tên miền Ngày cấp Tên đơn vị chủ quản 1         acedoor.com.vn         26-05-2010    Công ty Cổ phần PROFIPAK 2         acedoor.vn   26-05-2010   Công ty Cổ phần PROFIPAK 3         benhviendakhoalechan.com.vn   26-05-2010   Bệnh Viện đa khoa Lê Chân Hải Phòng 4         bonbanhvietnam.vn  26-05-2010    Ông Đỗ Văn Linh 5         bpp.vn   26-05-2010    BPP Holdings 6         danquyen.vn   […]