1158 tên miền .VN mới được cấp phát tháng 8 năm 2010

STT Tên miền Ngày cấp Tên đơn vị chủ quản 1 aff.com.vn 27-08-2010 Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế 2 aff.vn 27-08-2010 Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế 3 agrisun.com.vn 27-08-2010 Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Sunsoftware 4 alamo.com.vn 27-08-2010 TIPOA 5 ali.edu.vn 27-08-2010 […]

Tên miền tiếng Việt có dấu mới được cấp phát 2010 – trang 2

STT Tên miền/(Tên viết dưới dạng có dấu cách) Chủ thể đăng ký Ngày công bố 51 ( mẹo .vn ) http://mẹo.vn Ông Nguyễn Thanh Bình 12-07-2010 52 ( hội chợ online .vn ) http://hộichợonline.vn Công ty TNHH Kết nối Công nghệ Truyền thông Việt Nam 12-07-2010 53 ( minh ngọc .vn ) http://minhngọc.vn Ông […]

Danh sách tên miền tiếng Việt mới được cấp phát 2010 – trang 1

Tên miền có dấu tiếng Việt ngày được nhiều doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đăng ký cho việc xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm. Dưới đây là danh sách tên miền tiếng Việt có dấu mới được cập nhật: STT Tên miền/(Tên viết dưới dạng có dấu cách) Chủ thể […]