Cuộc thi SEO IDOL  ngày càng đến gần, để cuộc thi trở nên chuyên nghiệp và trở thành thường niên hơn với cộng đồng SEO Việt Nam nên iMS Vietnam đã tiến hành thiết kế giao diện website cuộc thi SEO IDOL 2011.

Giao diện website SEO IDOL 2011
Giao diện website SEO IDOL 2011 do iMS Vietnam thiết kế