Hội thảo lần 3 của nhóm SEO Storm tại Trà Sữa Hướng Dương với khá đông thành viên tham dự, iMS Việt Nam xin chỉa sẻ những hình ảnh tại hội thảo SEO: Link building và Google Adwords

Khánh La người thành lập SEO Storm
Khánh La người thành lập SEO Storm
Thành viên Seo Storm 14/03/2011
Thành viên Seo Storm 14/03/2011
Thành viên tham gia hội thảo nhóm SeoStorm 14/03/2011
Thành viên tham gia hội thảo nhóm SeoStorm 14/03/2011
Thành viên tham gia hội thảo nhóm SeoStorm 14/03/2011
Thành viên tham gia hội thảo nhóm SeoStorm 14/03/2011
Thành viên tham gia hội thảo nhóm SeoStorm 14/03/2011
Thành viên tham gia hội thảo nhóm SeoStorm 14/03/2011
Thành viên tham gia hội thảo nhóm SeoStorm 14/03/2011
Thành viên tham gia hội thảo nhóm SeoStorm 14/03/2011
Mr. Thuận - Thế giới trực tuyến và MC dễ thương
Mr. Thuận - Thế giới trực tuyến và MC dễ thương
Mr. Thuận trình bày phần Build link - Xây dựng liên kết
Mr. Thuận trình bày phần Build link - Xây dựng liên kết
Mr. Hiển xin phép ngồi để trình bày Google Adwords gầngũi với anh em hơn
Mr. Hiển xin phép ngồi để trình bày Google Adwords gầngũi với anh em hơn
MC hội thảo Seo Storm được mời từ Mr. Thuận
MC hội thảo Seo Storm được mời từ Mr. Thuận

 

Thành viên SEO Storm chụp hình lưu niệm
Thành viên SEO Storm chụp hình lưu niệm