Một trong những tiêu chí SEO đó là xây dựng liên kết (backlinks), sau đây là những sai lầm phổ biến trong việc xây dựng liên kết.

Xây dựng liên kết - Link bouldung gold men
Xây dựng liên kết - Link bouldung gold men

1) Sử dụng nhiều liên kết thay vì sử dụng liên kết đơn.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn bắt đầu sử dụng neo văn bản duy nhất cho một liên kết trong mỗi kỹ thuật xây dựng liên kết:
Công cụ tìm kiếm với các thuật toán hiện đại rất nhạy cảm. Họ sẽ nắm bắt các thao tác không tự nhiên để cải thiện thứ hạng công cụ tìm kiếm. Vì vậy hãy sử dụng một tập hợp các neo văn bản thay vì sử dụng văn bản neo đơn.

2. Tăng nhanh chóng trong Backlinks nhưng không tự nhiên.

Liên kết của bạn có thể tăng rất nhanh, nhưng nó sẽ nhìn không  tự nhiên một lần nữa để có 1000 liên kết ở đầu tháng và 10000 liên kết vào cuối tháng.

Liên kết xây dựng là một bước của quá trình bước liên tục và nên có tốc độ tự nhiên.

3. Inlinks lớn đến từ một trang web đơn sẽ giảm thứ hạng trang của bạn.

Liên kết website nên phổ biến ở nhiều trang web khác nhau. Không nên có nhiều liên kết chỉ từ 1 website.

Tối ưu hóa liên kết trong SEO - SEO website optimization
Tối ưu hóa liên kết trong SEO - SEO website optimization

4) Trao đổi liên kết quá nhiều.

Khi 2 website trao đổi liên kết 2 chiều để có thứ hạng tốt, không nên trao đổi quá nhiều và việc trao đổi nhiều trở nên không tự nhiên nữa.

5. Xây dựng Liên kết từ trang web Rank thấp là một sự lãng phí thời gian.

Một liên kết từ một trang web chất lượng tốt hơn so với 100 liên kết từ các trang web xếp hạng thấp. Bạn có thể có được các liên kết chất lượng bằng cách sử dụng các phương pháp như đóng góp ý kiến ​​liên quan đến những bài viết, chủ đề thú vị trên website, blog, forum.

Viết bởi iMS Vietnam