Thay đổi đường dẫn upload Media khi cài WordPress 3.5 trở lên.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

WordPress 3.5 cập nhật nhiều tính năng mới, giao diện Admin được chăm chút đẹp và chuyên nghiệp hơn nhưg phần điều chỉnh đường dẫn Media cho upload thì đã bị loại bỏ khỏi Menu Settings

Mặc định Settings -> Media trong WordPress của bạn mặc định là thư mục wp-content/.

wordpres uploading files không cho thay đổi đường dẫn
wordpres uploading files không cho thay đổi đường dẫn

Để điểu chỉnh đường dẫn theo ý thích của bạn, mặc định là thư mục upload

Đăng nhập FTP tìm đến file wp-config.php

thêm dòng code:

define( 'UPLOADS'''.'uploads' );

Lúc này đường dẫn sẽ trở thành http://www.mydomain.vn/uploads/

Save lại thế là xong.

 

 

 

More To Explore

Phát Triển Thương Hiệu Và Kinh Doanh cùng IMS Vietnam

Gửi thông tin liên hệ

Cần Giúp Đỡ?

Chúng Tôi Luôn Lắng Nghe Bạn

Bạn Cần Liên Hệ Nhanh

Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ bạn sớm nhất khi nhận thông tin. Tuy vậy bạn có thể gọi trực tiếp Hotline nếu cần giải quyết gấp.