Tiếp thị di động

Vì sao người Việt cho rằng dịch vụ Mobile Marketing bằng SMS là lừa gạt?

Vì sao người Việt cho rằng dịch vụ Mobile Marketing bằng SMS là lừa gạt?

Posted in Tiếp thị di động. Click vào tiêu đề để xem chi tiết hoặc Click vào ảnh để phóng to.

Tiếp thị di động (mobile marketing)

Tiếp thị di động (mobile marketing)

Posted in Tiếp thị di động. Click vào tiêu đề để xem chi tiết hoặc Click vào ảnh để phóng to.

Mobile Marketing – Thế giới và Việt Nam

Mobile Marketing – Thế giới và Việt Nam

Posted in Tiếp thị di động. Click vào tiêu đề để xem chi tiết hoặc Click vào ảnh để phóng to.