Tiếp thị di động (mobile marketing)

Xu hướng người dùng di động ngày càng gia tăng ở trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam,  điện thoại di động, thiết bị cầm tay, thiết bị 3G … ngày càng nhiều trên nền iPhone, iPad, điện thoại Blackbery, HTC … việc sử dụng Marketing Mobile trên nền phương tiện di động […]

Mobile Marketing – Thế giới và Việt Nam

Mobile marketing, hay gọi nôm na là tiếp thị di động, đang phát triển nhanh chóng nhờ những tiến bộ công nghệ. Không chỉ thụ động thừa hưởng những kết quả sáng tạo của công nghệ di động, mà ngược lại, ngành công nghiệp di động đã và đang cố gắng tạo thêm nhiều công […]