Thử tài trí nhớ về công nghệ năm 2010

Trả lời những câu hỏi sau để kiểm tra sự am hiểu của bạn về những biến động của công nghệ thông tin và điện tử tiêu dùng trong 12 tháng qua…>Đố vui về các kỷ lục liên quan đến sản phẩm điện tử / Đố vui về xuất xứ tên gọi của các hãng […]

Không nói ra thì…

TTC – Thời đại của công nghệ thông tin, mọi người có thêm những công cụ cực kỳ tiện ích để chia sẻ, giao tiếp, đó là mạng xã hội Facebook hay blog (nhật ký trên mạng).

Thử tài trí nhớ về công nghệ năm 2010

Trả lời những câu hỏi sau để kiểm tra sự am hiểu của bạn về những biến động của công nghệ thông tin và điện tử tiêu dùng trong 12 tháng qua…>Đố vui về các kỷ lục liên quan đến sản phẩm điện tử / Đố vui về xuất xứ tên gọi của các hãng […]