Hướng dẫn cấu hình Google Apps cho domain để gửi nhận email nhanh và tốt nhất hiện nay từ Google.

CNAME domain

mail.domain.com CNAME ghs.googlehosted.com.

MX cho Email

1 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
10 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.
10 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.