Cấu hình Cname MX Google Apps cho domain

Hướng dẫn cấu hình Google Apps cho domain để gửi nhận email nhanh và tốt nhất hiện nay từ Google. CNAME domain mail.domain.com CNAME ghs.googlehosted.com. MX cho Email 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM. 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM. 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM. 10 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM. 10 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.