Có bao nhiêu Search Engine tìm kiếm trên thế giới?

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Hỏi: Có bao nhiêu Search Engine tìm kiếm trên thế giới?

Đáp: Hiện có khoảng 250 máy tìm kiếm – công cụ tìm kiếm trên thế giới

Search Engine tìm kiếm trên thế giới
Search Engine tìm kiếm trên thế giới

 

Hỏi: Có thể cho ví dụ nhưng các seach engine nào

Đáp: Các công cụ tìm kiếm, máy tìm kiếm trên thế giới nổi tiếng như: Google, Yahoo, Bing …ASK, Lycos, msn, excite, overtune, aol, inktomi, Altavista, netscape…

Top 3 công cụ tìm kiếm
Top 3 công cụ tìm kiếm

Hỏi: Top 3 công cụ tìm kiếm hiện nay là máy tìm kiếm nào?

Đáp: Google, Yahoo, Bing

 

More To Explore

Phát Triển Thương Hiệu Và Kinh Doanh cùng IMS Vietnam

Gửi thông tin liên hệ

Cần Giúp Đỡ?

Chúng Tôi Luôn Lắng Nghe Bạn

Bạn Cần Liên Hệ Nhanh

Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ bạn sớm nhất khi nhận thông tin. Tuy vậy bạn có thể gọi trực tiếp Hotline nếu cần giải quyết gấp.