Có bao nhiêu Search Engine tìm kiếm trên thế giới?

Hỏi: Có bao nhiêu Search Engine tìm kiếm trên thế giới? Đáp: Hiện có khoảng 250 máy tìm kiếm – công cụ tìm kiếm trên thế giới   Hỏi: Có thể cho ví dụ nhưng các seach engine nào Đáp: Các công cụ tìm kiếm, máy tìm kiếm trên thế giới nổi tiếng như: Google, Yahoo, Bing …ASK, […]

SEO là nghệ thuật hay khoa học?

SEO là nghệ thuật hay khoa học? Khi nhắc đến SEO (search engine optimization) là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, đạt ranking cao trên SERPs (seach engine result pages) hay nói cách khác là quảng bá website. Mà từ website thường khiến con người ta liên tưởng đến 1 bộ môn trong chuyên […]