Xây dựng liên kết và những sai lầm phổ biến

Một trong những tiêu chí SEO đó là xây dựng liên kết (backlinks), sau đây là những sai lầm phổ biến trong việc xây dựng liên kết. 1) Sử dụng nhiều liên kết thay vì sử dụng liên kết đơn. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn bắt đầu sử dụng neo văn bản duy […]

Chuyển hướng tên miền Redirecting www to non-www sử dụng .htaccess

Redirecting www to non-www sử dụng .htaccess một trong những bước của tối ưu hóa SEO tăng xếp hạng trong Google, hướng dẫn giúp bạn tránh được việc trùng lập nội dung khi website có www và không www. Khi bạn sử dụng Apache trên máy chủ Linux được hỗ trợ mod_rewrite dùng để viết […]