Hoa Yêu Thương mô hình thành công từ Google Display Network

Một cách hiển thị mới của: Hoa Yeu Thuong .com trên nền tảng Google Display Network (GDN) trên các website hiển thị Google Giám đốc: Phạm Hoàng Thái Dương www.HoaYeuThuong.com Thành lập: 2010 Vốn khởi nghiệp: 20.000.000 VNĐ Nhân viên: 5  Địa điểm: Sài Gòn, Việt Nam Thái Dương lập ra trang web HoaYeuThuong.com với […]

Quảng cáo Google Adwords

Quảng cáo Google Adwords (Pay Per Click Advertising) một hình thức quảng cáo trả tiền theo số lần hiển thị (CPM)  hoặc Click (CPC) xem quảng cáo ở những vị trí ưu tiên (Liên kết tài trợ) dẫn đến trang web của bạn. Quảng cáo Google Adwords – Pay Per Click (PPC) có lẽ là […]

Những chiêu lừa qua quảng cáo Google

Lợi dụng các quy định phức tạp của Google về việc triển khai quảng cáo và tư tưởng “ham rẻ” của một số doanh nghiệp, trên Internet đang xuất hiện hàng loạt các mánh khóe nhằm móc túi những chủ sở hữu website nhẹ dạ. Google AdWords (quảng cáo theo từ khóa) đã trở thành […]